LinkedIn – är det någon nytta för företaget?

Undersökningen ägde rum på ServeyMonkey under maj 2017 via inlägg på olika sociala medier, LinkedIn – publicering i olika grupper och min personliga profil, Facebook – min sida SoMeAnne där och Instagram och länkar till enkäten.
Den potentiella mängden människor som skulle kunna nås var över 2000, men tyvärr blev resultatet ganska magert. Frågan är om man generellt inte svarar på enkäter, inte tyckte om min eller bara inte brydde sig, har naturligtvis dykt upp när jag såg resultatet.

Jag ville ta reda på hur mycket företagare arbetar med LinkedIn som en plattform att sälja sina tjänster/produkter och om de upplever att det faktiskt genererar mer trafik till hemsidan och i slutändan affärer/lönsamhet. Jag ville också se hur ofta de publicerar inlägg och om de har en plan och följer upp dem.  

På första frågan om de arbetade med B2B el B2C svarade 62,5% B2B och 37,5 B2C.

Underfrågan var vilken bransch de verkade i och det var blandat från sjukvård, management konsult, webbdesign, copywriter, utbildning, hälsa, transport-logistik, teknikkonsult, fastigheter och digital kommunikation mm.

På fråga 2 om företaget hade en sida på Li. Det visade sig att 75% hade det.

Orsaken till att ha en sida var att synas & bygga varumärke, visa att man finns på den plattformen, det är professionellt och skapar tydlighet kring varumärket, för att kunder och konsulter ska få rätt uppfattning om företaget, employer branding mm.

Fråga 3 om det skulle fungera för företaget var det några som inte svarade, troligen för att de redan har en. Svaren var lika många på Ja, Nej, Vet inte. Lite oklart om företagare har någon koll på vad man har LinkedIn till.

Fråga 4 om hur ofta de uppdaterar när de har en sida, blev det som väntat väldigt blandat. 37,5 % svarade 1 gång i veckan, 12,5% svarade varannan vecka, 37,5% 1 gång i månaden och 12,5 % när det behövs.

Om de har en utgivningsplan för inläggen, på fråga 5 svarade samtliga att de inte hade det. En hade inte tid.

Fråga 6, om de uppdaterar sina egna inlägg, var det desto bättre med. Där svarade hela 87,5% att de gjorde det och 12,5% att de gjorde det ibland.

På frågan om vem som är ansvarig för att det görs, fråga 7.  Där var det 50% som gjorde det själva eftersom de var egenföretagare och ägare till företaget, 12,5% att det var HR, 37,5% att det var Marknad/PR. Lite blandat där alltså. Ingen hade lämnat den sysslan till någon inom administrationen.

Fråga 8, som för mig var rätt viktig, om de upplever någon vinst att vara aktiv på Li. Där hoppade 1 person över och i övrigt var det ungefär 50/50 om de hade upplevt några ökade intäkter eller minskade kostnader eller inte märkt något alls.

På följdfrågan om ja, vad? Blev svaret att man synliggör varumärket, ett snabbt och effektivt sätt att marknadsföra företaget och sig själv, göra sig påmind, fler kontakter ger fler relationer som sedan ger fler affärer, visar omvärlden sin kompetens.
Jag tycker det verkar som några har missförstått frågan lite. Det jag hade hoppats på i svarsväg, var att de hade märkt mer trafik till hemsidan, kunder hört av sig, fått bra avtal, fler följare eller liknande svar.

Om man märkt någon skillnad i trafiken till hemsidan från Li, på fråga 9. Även där var det 50/50 och en som hoppat över frågan. Någon har program installerat för att mäta trafik och några har ingen koll alls på trafiken.

Fråga 10, hur länge de som svarat varit medlemmar på Li var 50/50 på svaren 1-6 år och mer än 6 år.

Antalet personer som svarade var så få så det är ingen statistisk säkerhet, men det ger en liten indikation på att de flesta har lite koll men inte tillräckligt och att de gärna tar hand om det själva om det är fåmansbolag. De har ingen plan för sina inlägg och lägger troligen ut dem när det passar men är duktiga på att följa upp sina inlägg.

Vad gör man med detta svar? Tja, jag får fundera vidare på hur jag ska kunna komma åt de företagare som behöver hjälp med att hitta nyttan med närvaro på LinkedIn, jag kanske måste vara tydligare när jag ställer frågor, jag kanske ska ställa frågor personligen IRL till de jag vill ha svar av, kanske ringa eller maila direkt? (vem hinner och vill svara då, jag hoppades att det skulle vara enklare att svara på nätet och offra max 4 minuter på det men det fungerade dåligt)


Tack till er som deltog i undersökningen!

Om du som läser inte var med i undersökningen och vill att dina synpunkter ska vara med, är den fortfarande öppen och jag kommer att justera eller lägga till de ev nytillkomna svaren i texten ovan.

Kom gärna med frågor och kommentarer nedan!