Archives

All Posts Tagged Tag: ‘LinkedIn undersökning’

  • Servey Li

    LinkedIn – är det någon nytta för företaget?

    Undersökningen ägde rum på ServeyMonkey under maj 2017 via inlägg på olika sociala medier, LinkedIn – publicering i olika grupper och min personliga profil, Facebook – min sida SoMeAnne där och Instagram och länkar till enkäten. Den potentiella mängden människor som skulle kunna nås var …

    Read More →