Start – så här börjar vi

Första mötet är kostnadsfritt på ca 1 timma och innebär i stora drag följande:

Eftersom det är bra att besöka kunden för att få en bild av verksamheten,
förläggs dessa möten på plats hos kunden, om det är lämpligt.

Kort förklaring av Sociala Medier (SoMe), vad det innebär och vad SoMeAnne kan hjälpa till med, bl a:

Finns det en kanal idag? Används den – hur? Ska det läggas till ytterligare en kanal?
Hur den sociala kanalen ska bindas ihop med hemsidan, vad som ska vara publicerat på båda ställen och inte.
Bilder som ska publiceras, var de finns, vem som äger dem mm.
Om det är flera personer som ska arbeta med de sociala kanalerna på företaget, vad det innebär.
Om kunden ska uppdatera själv, hur det fungerar från datorn resp. mobilen eller  ”plattan”.
Strategi (vad är syftet, vad ska uppnås)
Vilka kanaler (en, två eller fler)
Utseende (bilder, logotyper, statisk information)
Närvaro/uppdatering/status (hur ofta, en gång i veckan, två ggr i månaden eller annat)
Innehåll (vad som publiceras, tips, har företaget event, nya produkter, specialerbjudanden, tävlingar mm)
Kommunikationen (vilken ton används i kanalen, passar den företagets image etc)

Föreläsning – behövs det innan vi startar? Är det flera inblandade på företaget kan det vara en bra start.

Efter mötet återkommer SoMeAnne med ett förslag på paket och kostnad för det.

Standardpaketen finns också preciserade och prissatta på annan plats på hemsidan.

Så många kanaler att välja på!
Så många kanaler att välja på!

Sociala medier för det lilla företaget som vill synas