Ytterligare information – prenumeration – det finstilta mm

Vid redan befintliga sociala kanaler:

Alla paketpriser är baserade på att det inte redan finns en social kanal.
Finns det redan en kanal, t ex FB, behövs ingen ny startas och då behöver SoMeAnne tillgång till den existerande.
I det fallet reder vi ut det praktiska därifrån och hur vi går vidare.
Beroende på vad som redan finns kan man ev. tillämpa ett paketpris men justera lite i innehållet,
beställa ett antal timmar (minst 4) eller bara prenumerera.
I t ex. YouTube, som främst är en kanal för rörlig media, är det en fördel att använda redan befintliga filmer från kunden.
SoMeAnne gör inga filmer i dagsläget, men det kan komma att ändras.

————————————-

Återkommande service/prenumeration:

Vill kunden ha mer än första månadens paket, och vill teckna det innan första månaden löpt ut,
erbjuder SoMeAnne en prenumeration på minst 6 månader, som för minsta pris på 1000kr/månad
(1200kr vid senare beställning) innehåller följande:

Uppdatering 1 gång/vecka i kanalen.
Då innebär det text och bild samt länkar, som publiceras regelbundet på en överenskommen tid.

Det ingår även ett byte av 1 omslagsbild/månad el publicering av bilder i ett album på kanalen. (Där det finns, t ex FB)
Även viss uppfräschning av kanalen. T ex om man vill ändra i den statiska texten eller andra mindre detaljer.

Är det fler kanaler än en tillkommer 250 kr/kanal.
Vid uppdatering oftare än 1 gång/vecka/kanal, tillkommer 250 kr/kanal.

(Ett exempel:
För en prenumeration som fortsätter med ett paket med 2 kanaler, (Facebook + Twitter) utan ändringar blir det 1000 kr/månad +250kr.
Vill man dubbla publiceringen för båda kanalerna blir det ett tillägg på 250+250, dvs totalt 1750 kr/månad.)

Instagram ligger utanför detta och prissätts separat.

Vid större förändringar tillämpas timpris.

————————————-

Det finstilta:

Prenumerationen löper i första hand på 6 månader. Ömsesidig uppsägning av prenumeration sker 1 mån i förväg,
senast under kalendermånad 5, då månad 6 räknas som uppsägningstid.
Om uppsägning inte sker, löper prenumerationen vidare i 6 månader.

Om aktiv kund till SoMeAnne går i konkurs eller verksamheten avslutas,
övergår samtliga kanaler/konton till SoMeAnne för avslutning/borttagning, om inget annat avtalas.
Efter uppsägningstidens slut övergår samtliga kanaler/konton till kunden,
som då själv behöver ta bort SoMeAnne som användare på varje kanal/konto.
Inget ytterligare arbete utförs efter uppsägningstiden, från SoMeAnnes sida på avslutade kanaler,
om inte ny prenumeration beställs.

————————————-

Pris och avgifter:

Till alla priser kommer moms på 25% samt sociala avgifter.
Priserna gäller t o m 31 mars 2018, både paket-, tim-, prenumerationspris och pris för extra uppdatering och
kanaler, kan därefter komma att justeras uppåt.
(Sexmånadersprenumerationer beställda och påbörjade före 1/11-17, påverkas inte av prishöjning.
Efter den första perioden kan priset komma att omförhandlas.)

Ytterligare detaljer specificeras i offert.

F-skattesedel finns.
(Fakturerar nu som egenanställd via annat företag och då blir ett uppgivet pris på t ex 1000kr med skatter och avgifter ca 2000kr i totalkostnad)

Klicka här för kontakt direkt!

Sociala medier för det lilla företaget som vill synas