SoMeAnne tjänster – allmänt

Sociala medier är världens viktigaste skyltfönster för varumärke, tjänster och produkter!

SoMeAnne stöttar företag och föreningar med deras närvaro i sociala kanaler och online.

Sociala Medier är ett område som många vill veta mer om och finnas på.
Många små och medelstora företag behöver hjälp med just det.
Erfarenhet inom administration har visat att i väldigt många fåmansföretag
finns det finns oftast inte tid, intresse eller kunskap att lägga på Sociala Medier.

Där kommer SoMeAnne in. Vi kan fungera som företagets marknadsavdelning i dessa frågor.

Alla företag behöver Sociala Medier!

SoMeAnne kan hjälpa till med korta föreläsningar inom sociala medier, strategi, redaktionellt innehåll
och planering för sociala kanaler, social kundtjänst och hjälper huvudsakligen, rent praktiskt till med detta:

Strategi (vad är syftet, vad ska uppnås)
Vilka kanaler (en, två eller fler)
Utseende (i några kanaler kan man redigera mycket hur det ska se ut, andra inte)
Närvaro (hur ofta, en gång i veckan, varje dag eller annat)
Innehåll (vad som läggs ut)
Inlägg (praktisk hjälp med inläggen)
Monitorering (bevakning av kanalen, frågor mm)
Statistik, enkel (finns det någon trafik, när är följarna på kanalen, vilka är de)
Fotografering, redigering av bilder (om bilder saknas, eller behöver ändras så de fungerar i kanalen)
Texter och formuleringar (vad ska det stå, hur långt, vad ska meddelas)
Kommunikationen (vilken ton används i kanalen)
Stavningskontroll (viktig del som ofta glöms bort)
Annonsering (annonser i kanalen som anpassas efter kundgruppen)

Samt även vid behov:

– redaktionell plan för de sociala kanalerna
– social media-strategi
– grafik, bild, film och textmaterial till online och offlinemedia

Korta föreläsningar och praktiska kurser i sociala medier (tex. Facebook, Instagram, YouTube)

Även koppling mellan kanaler och hemsida så det är enkelt att komma från den ena till den andra.

De kanaler SoMeAnne främst arbetar med är följande:

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
Google+
YouTube
Pinterest

Men även andra om det behövs, t ex en blogg.

SoMeAnne kan också hjälpa till med att snygga till en befintlig hemsida och rensa bort överflödigt material,
formuleringar, bilder, korrekturläsa mm, om behov skulle uppstå. Se andra tjänster.

Man behöver inte krångla till det!
Man behöver inte krångla till det!

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för kontakt!

Sociala medier för det lilla företaget som vill synas