Paket Instagram

Paketet innebär följande:

Start av ett Instagramkonto med profilbild, info om företaget samt relevanta länkar.

I paketet ingår statusuppdatering upp till 4 ggr under första månaden med text och bild.

Instagram är avsedd att användas från smartphone eller platta och kräver därför ett annat arbetssätt än övriga kanaler.
SoMeAnne måste till stora delar arbeta från egen smartphone men kan göra en del av arbetet från egen dator.

Kunden behöver vara delaktig i vad som ska skrivas, vilken tid på dagen det ska publiceras
och även bidra med bilder/korta filmer som företaget redan använder.
I annat fall behöver SoMeAnne ta fram enkla sådana.
Behövs fotografering hos kunden eller på plats kunden önskar, tillkommer timkostnad (restid och arbetstid) på 475 kr/tim.

Pris: 5000 kr som engångskostnad, i detta ingår upp till 6 tim arbetskostnad.

Se närmare villkor för priser här.

Instagram SoMeAnnes halvprivata
Instagram i datorn
Instagram i telefonen
Instagram i smartphone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för kontakt direkt!

Sociala medier för det lilla företaget som vill synas